ตราดอกบัว : จานยึดใบมีด เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า KR (สีดำ)

เหล็กคุณภาพ
รหัสสินค้า
:
KR-BLACK
ตราสินค้า
:
ดอกบัว
การบรรจุ
:
25 ใบ/กล่อง
สนใจติดต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
BRUSH CUTTER PARTS
จานยึดใบมีด เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า
   
ชื่อรุ่น   รายละเอียดสินค้า การบรรจุ
KR-107   จานยึดใบมีด ขนาด 7 ½" (สีดำ) 
เหล็กคุณภาพ 
25 ใบ/กล่อง
KR-108   จานยึดใบมีด ขนาด 8 ½" (สีดำ) 
เหล็กคุณภาพ 
25 ใบ/กล่อง
KR-109   จานยึดใบมีด ขนาด 9 ½" (สีดำ) 
เหล็กคุณภาพ 
25 ใบ/กล่อง
     
  กลับ
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
BRUSH CUTTER PARTS
จานยึดใบมีด เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า
   
ชื่อรุ่น   รายละเอียดสินค้า การบรรจุ
KR-107   จานยึดใบมีด ขนาด 7 ½" (สีดำ) 
เหล็กคุณภาพ 
25 ใบ/กล่อง
KR-108   จานยึดใบมีด ขนาด 8 ½" (สีดำ) 
เหล็กคุณภาพ 
25 ใบ/กล่อง
KR-109   จานยึดใบมีด ขนาด 9 ½" (สีดำ) 
เหล็กคุณภาพ 
25 ใบ/กล่อง
     
  กลับ