ตราดอกบัว : ฝาครอบบน

แบบ 3 Blade T-UT31 / แบบ 3 Blade T-TD40 (ขอบใหญ่) / แบบ 3 Blade T-TD40 (ขอบเล็ก) / แบบ 2T-UT31 / แบบ 2T-UMK435 / แบบ T-200 / แบบ 2T-RBC411
รหัสสินค้า
:
F-TopPlateCover
ตราสินค้า
:
ดอกบัว
สนใจติดต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
BRUSH CUTTER PARTS
อะไหล่เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า
   
ชื่อรุ่น   รายละเอียดสินค้า การบรรจุ
F-01   ฝาครอบบน
แบบ 3 Blade T-UT31
-
F-02   ฝาครอบบน 
แบบ 3 Blade T-TD40 (ขอบใหญ่)
-
F-03   ฝาครอบบน  ขนาด : 80 × t1.6 mm
แบบ 3 Blade T-TD40 (ขอบเล็ก)
-
F-04   ฝาครอบบน ขนาด : 76 × t1.6 mm
แบบ 2T-UT31 
-
F-05   ฝาครอบบน ขนาด : 91 × t1.6 mm
แบบ 2T-UMK435
-
F-06   ฝาครอบบน ขนาด : 86 × t1.6 mm
แบบ T-200
-
F-07   ฝาครอบบน 
แบบ 2T-RBC411
-
     
  กลับ
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
BRUSH CUTTER PARTS
อะไหล่เครื่องตัดหญ้าสะพายบ่า
   
ชื่อรุ่น   รายละเอียดสินค้า การบรรจุ
F-01   ฝาครอบบน
แบบ 3 Blade T-UT31
-
F-02   ฝาครอบบน 
แบบ 3 Blade T-TD40 (ขอบใหญ่)
-
F-03   ฝาครอบบน  ขนาด : 80 × t1.6 mm
แบบ 3 Blade T-TD40 (ขอบเล็ก)
-
F-04   ฝาครอบบน ขนาด : 76 × t1.6 mm
แบบ 2T-UT31 
-
F-05   ฝาครอบบน ขนาด : 91 × t1.6 mm
แบบ 2T-UMK435
-
F-06   ฝาครอบบน ขนาด : 86 × t1.6 mm
แบบ T-200
-
F-07   ฝาครอบบน 
แบบ 2T-RBC411
-
     
  กลับ