ตราดอกบัว : ฝาครอบล่าง

แบบ 3 Blade T-ROBIN / แบบ 3 Blade T-TD40 / แบบ 3 Blade T-UT31
รหัสสินค้า
:
D-DownPlateCover
ตราสินค้า
:
ดอกบัว
สนใจติดต่อ
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
Down Plate Cover
ฝาครอบล่าง 
   
ชื่อรุ่น   รายละเอียดสินค้า การบรรจุ
D-01   ฝาครอบล่าง ขนาด 186 × t1.0 mm 
แบบ 3 Blade T-ROBIN
-
D-02   ฝาครอบล่าง ขนาด  135 × t1.0 mm 
แบบ 3 Blade T-TD40
 
-
D-03   ฝาครอบล่าง ขนาด 135 × t1.0 mm
แบบ 3 Blade T-UT31
-
     
  กลับ
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
Down Plate Cover
ฝาครอบล่าง 
   
ชื่อรุ่น   รายละเอียดสินค้า การบรรจุ
D-01   ฝาครอบล่าง ขนาด 186 × t1.0 mm 
แบบ 3 Blade T-ROBIN
-
D-02   ฝาครอบล่าง ขนาด  135 × t1.0 mm 
แบบ 3 Blade T-TD40
 
-
D-03   ฝาครอบล่าง ขนาด 135 × t1.0 mm
แบบ 3 Blade T-UT31
-
     
  กลับ